Conclusies Europese Rekenkamer laten zien dat controle op herstelfonds moet worden opgeschroefd

Ieder jaar brengt de Europese Rekenkamer een controle van de Europese uitgaven over het afgelopen financiële jaar uit, ook vandaag weer. De belangrijkste conclusies: het aantal fouten in de uitgaven is het afgelopen jaar hoger dan de jaren daarvoor en de betalingsachterstand voor de algemene EU-begroting is juist flink lager. “Dat betekent dat de Europese gelden beter dan voorheen door de lidstaten zijn gevonden, maar ook dat er meer fouten in de besteding ervan waren”, vertelt Lara Wolters.

Tegelijk verwacht de Europese Rekenkamer dat zowel de betalingsachterstand als het risico op fouten in de komende jaren toeneemt, omdat een grote hoeveelheid Europese fondsen in korte tijd zal worden uitgekeerd.

Controle opschroeven

Als lid van de commissie Begrotingscontrole (CONT) in het Europees Parlement volg ik deze controles nauwlettend. De conclusies laten zien dat de controle op een goede besteding van het Europees Herstelfonds (RRF) opgeschroefd moet worden.

In de komende drie jaar krijgen lidstaten grote sommen uit het Europees herstelfonds uitgekeerd. Tegelijkertijd blijven de betalingen uit de gebruikelijke Europese fondsen doorlopen. Om te garanderen dat het geld in de juiste handen terechtkomt, moet de controle optimaal zijn

Maar de Rekenkamer wijst erop dat lidstaten daarvoor transparanter moeten zijn over de toewijzing van herstelgeld en daarover moeten rapporteren in een Europese database.

Verantwoordelijkheid bij lidstaten

Omdat lidstaten de grootste verantwoordelijkheid dragen over de controle van het herstelgeld, begint die verbetering daar. In dat licht bezien, is het een stap in de goede richting dat Minister van Financiën Kaag van plan is om de eindontvangers van het herstelgeld te publiceren, maar daarin is Nederland tot nu toe de enige.

Wat mij betreft moeten de andere lidstaten daarin volgen. Dat is van belang voor het vertrouwen in de EU. En om er zeker van te kunnen zijn dat niet gefraudeerd wordt met Europees belastinggeld.