Na tien jaar eindelijk een vrouwenquotum in bedrijfstop

Na tien jaar eindelijk een vrouwenquotum in bedrijfstop

Na tien jaar van blokkeren en tegenstribbelen door Europese lidstaten wordt meer gelijkheid in de top van Europese bedrijven eindelijk een feit. Vandaag teken ik de wet voor een Europees quotum voor vrouwen in raden van toezicht en bestuur. Die wet is broodnodig.

Het is 2022, maar gelijkheid in de top van bedrijven is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Dat blijkt nog eens uit het nieuws dat Just Eat geen vrouw zegt te kunnen vinden, terwijl er databases vol zijn met geschikte kandidaten.

Een quotum is een effectief middel dat ook in het belang van bedrijven zelf is. Quota werken. in Europese landen waar al een quotum van kracht is zoals Nederland en België, zijn stappen gezet richting meer vrouwen aan de top. In landen zonder bindend quotum, zoals Polen of Luxemburg, is gemiddeld genomen juist weinig tot geen vooruitgang te zien.

Geitenpaadje

Dat terwijl meer gelijkheid in de top aantoonbaar tot betere bedrijfsvoering leidt, alleen al omdat er met meer diversiteit andere geluiden aan de bestuurstafel klinken. Tegelijk laat de situatie met Just Eat zien dat een quotum waterdicht moet zijn. Bedrijven blijken ook bij bindende maatregelen de mazen van de wet op te zoeken.

Het Europees quotum verplicht lidstaten om effectieve sancties in de wet op te nemen, zoals boetes of het uitsluiten van bedrijven van aanbestedingen. Dan denken bedrijven wel twee keer na voordat ze een geitenpaadje zoeken.

40% of 33%

Lidstaten kunnen ervoor kiezen een quotum te hanteren van 40% vrouwen in de raad van toezicht of van 33% voor raden van toezicht en raden van bestuur samen. Het quotum geldt voor alle beursgenoteerde bedrijven. Lidstaten moeten de wet in juni 2024 ingevoerd hebben en bedrijven moeten in juni 2026 aan het quotum voldoen.

Landen die binnen die tijd op eigen kracht het quotum lijken te gaan, halen hoeven niet direct gebruik te maken van de Europese wet. Dit is het geval voor Nederland.

Neem contact op

Europarlementariër Lara Wolters

Lara Wolters

Europarlementariër Juridische zaken, verantwoord ondernemen, Europese begroting en consumentenzaken