Klimaat en milieu

Klimaat en milieu

De opwarming van de aarde heeft desastreuze gevolgen voor de natuur en onze gezondheid. Met ambitieus Europees klimaatbeleid kunnen we het tij keren, maar er is nog werk aan de winkel. Fossiele brandstoffen en vervuilende industrie moeten plaats maken voor schone, hernieuwbare energie.

Klimaatneutraliteit vóór 2050 dat is de Europese afspraak volgens de klimaatwet. Om dat doel te bereiken hebben we de Europese Green Deal. Heel wat afspraken over onder andere investeringen in groene energie, meer bossen en het stoppen van vervuilende uitstoot.

Allesbehalve overbodig, want de opwarming van de aarde heeft grote gevolgen. Denk aan overstromingen, voedseltekorten, hittegolven en bosbranden. De zomer van 2022 was de warmste in 500 jaar. In Europa is een recordgebied verwoest door natuurbranden.

Actie ondernemen is de enige optie. Klimaat is geen ver-van-je-bed-show meer. We kunnen het ons niet permitteren om pessimistisch te zijn. Hoe sneller en hoe ingrijpender we handelen, hoe meer we kunnen redden.

Talrijke innovatieve klimaatoplossingen zijn voorhanden, denk aan elektrische auto’s, energie uit aardwarmte of waterstof. Er zijn geen mirakeloplossingen nodig, gewoon goed beleid.

 

Het Klimaatakkoord van Parijs

Eind 2015 sloten wereldleiders in Parijs een historisch wereldwijd klimaatakkoord. 195 landen, waaronder China en de landen van de EU, spraken af om hun CO2-uitstoot terug te dringen. De belangrijkste afspraak is dat de gemiddelde temperatuurstijging op aarde onder twee graden, maar liefst onder de anderhalve graad moet blijven.

 

De vervuiler betaalt

Wij werken in Brussel hard aan wetgeving om de uitstoot van fossiele brandstoffen aan banden te leggen. 

Denk aan een CO2-heffing voor bedrijven die hun producten in Europa willen verkopen. In de EU betalen vervuilers reeds voor hun uitstoot, die verplichting gaan we nu ook opleggen aan bedrijven van buiten de EU. Onze markt op? Dan volgens onze regels.

De gratis uitstootrechten voor Europese bedrijven – die ze kregen om te kunnen concurreren met landen buiten de EU – gaan we stelselmatig afbouwen. Zo stimuleren we onze bedrijven om te investeren in duurzaamheid.

 

“Talrijke innovatieve oplossingen zijn voorhanden. Er zijn geen mirakel- oplossingen nodig, gewoon goed beleid.”

Mohammed Chahim

 

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne dwingt Europa om na te denken over de energiemarkt. De grote afhankelijkheid van Rusland voor onze energie is uiterst problematisch. We moeten af van de situatie waarin één partij de markt op die manier kan manipuleren.

Het roept vragen op over hoe de energiemarkt werkt en bevestigt de nood om die markt te sturen. De rol van de overheid moet volgens ons veel groter zijn in het bepalen van de energieprijs.

 

81% van de natuurgebieden verkeert in slechte staat en 1 op 3 bij- en vlindersoorten gaat er sterk op achteruit.

 

Milieu en biodiversiteit

De natuur in Nederland en heel Europa staat er slecht voor. Door intensieve veehouderij, verkeer en vervuilende industrie verdwijnt steeds meer biodiversiteit, en daarmee belangrijke insecten- en diersoorten. We moeten onze biodiversiteit beschermen en de natuur herstellen.

 

Onze standpunten

Klimaatdoelen halen

 • We moeten er alles aan doen om de opwarming van maximaal 1,5 graden te halen.
 • Daarvoor moet de Europese Unie alles in het werk stellen om vóór 2030 60% minder CO2 uit te stoten en vóór 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.
 • Met een CO2-heffing aan de Europese grens verplichten we bedrijven buiten de EU om te verduurzamen. Wie hier zijn producten wil verkopen, zal moeten betalen voor zijn uitstoot.
 • De gratis uitstootrechten voor bedrijven in de EU bouwen we stelselmatig af. Zo stimuleren we onze bedrijven om te innoveren en te investeren in duurzaamheid. 
 • Een verbod op auto’s met een verbrandingsmotor in 2035.
 • Wij willen een verbod op privéjets en een kerosinebelasting voor de hele luchtvaartsector.
 • Dankzij Europa moet de scheepvaartsector nu eindelijk ook betalen voor hun uitstoot. Alle schepen die Europese havens aandoen, laten we betalen voor uit vervuiling.

Internationale samenwerking

 • Betere samenwerking met landen buiten de EU voor de productie van groene energie. We moeten landen in bijvoorbeeld Noord-Afrika overtuigen om niet hun gas- en oliereserves aan te boren, maar samen met ons te investeren in groene energie.
 • Een internationaal klimaatfonds dat elk jaar 100 miljard dollar beschikbaar stelt voor lage-inkomenslanden. Bedoeld om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te verhogen en om hun uitstoot te verminderen.

Energiefacturen betalen

 • De rol van de overheid moet veel groter zijn in het bepalen van de energieprijs.
 • Wij pleiten voor een Europese maximumprijs voor gas. De maximumprijs moet laag genoeg zijn om de elektriciteitsprijs te drukken.
 • Een sociaal klimaatfonds om huishouders met lage inkomens te compenseren. Zo helpen we de meest kwetsbaren die te maken hebben met energie- of mobiliteitsarmoede.
 • Een hogere energiebelasting voor grote gebruikers en een hogere korting voor gewone huishoudens, gecombineerd met meer subsidies voor woningisolatie.

Milieu en biodiversiteit

 • Wij pleiten voor een totaalverbod op wegwerpplastic, dat is plastic dat je maar eenmalig gebruikt zoals rietjes, wegwerpbestek of wattenstaafjes.
 • We moeten statiegeld invoeren op blikjes én flesjes.
 • We moeten zoveel mogelijk verpakkingen recyclen en hergebruiken. Alle andere verpakkingen moeten duurzamer en op termijn biologisch afbreekbaar zijn.
 • Een Europese bossenwet verplicht bedrijven wereldwijd om ontbossing tegen te gaan. Bedrijven die producten maken van palmolie, soja, cacao, rundvlees, rubber of hout, moeten kunnen aantonen dat die producten niet ten koste van bossen zijn gegaan.
 • Europese landen moeten tegen 2040 verplicht het aantal parken en groene ruimtes in hun steden vergroten.
 • Europa moet werk maken van gezonde bossen. Bossen moeten maximaal op elkaar aansluiten, bosbeheerders moeten waar mogelijk dood hout laten liggen en dieren actief beschermen.
 • We nemen barrières in rivieren weg waar dat kan en herstellen ze weer in hun natuurlijke vorm. In 2030 moet ten minste 25.000 kilometer aan rivieren opnieuw vrij kunnen stromen.
 • Betere bescherming van mariene habitats via investeringen in bijvoorbeeld zeegrasvelden.