Europa in de regio

Europa in de regio

De Europese Unie is een van de rijkste en meest welvarende plekken op de wereld, maar de sociale en economische ongelijkheid tussen Europese regio’s is helaas nog groot. Kennis, macht en inkomen zijn ongelijk verdeeld.

Met de komst van tien nieuwe lidstaten in 2004 werden de verschillen tussen arm en rijk groter. Dat is geen goede zaak, de EU kan alleen slagen wanneer we er allemaal op vooruit gaan. Regionaal beleid ligt aan de basis van Europese solidariteit.

De belofte van verduurzaming zal extra druk op de ketel zetten. Het is belangrijk om met gerichte investeringen banen te beschermen en te creëren, mensen te ondersteunen en regio’s te helpen richting een duurzame toekomst.

Ter bevordering van de economisch achtergestelde regio’s zette de EU vier structuurfondsen op. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het meeste recente Fonds voor een Rechtvaardige Transitie. Deze fondsen zijn voornamelijk van belang voor de ontwikkeling van infrastructuur en werkgelegenheid in de armere regio’s.

 

“Niet investeren in regio’s leidt tot vergrijzing, bevolkingskrimp, minder zorgverleners en onderwijzer en lagere schooladviezen”

Vera Tax

 

Onze standpunten

  • Bij de verdeling van Europese fondsen moet bijzondere aandacht zijn voor plattelandsgebieden, gebieden in industriële transitie en regio’s die te kampen hebben met economische of demografische stagnatie.
  • Investeringen in bijscholing of omscholing en een goed sociaal vangnet om regio’s te helpen om sterker uit de groene transitie te komen. Geen groen zonder rood.
  • Investeringen moeten gericht zijn op het CO2-vrij maken van onze economie. En kunnen niet gaan het in stand houden van verouderde, vervuilende industrieën.
  • Gerichte investeringen in openbaar vervoer in de regio’s voor toegankelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen.
  • Geld moet voorwaardelijk zijn aan het naleven van mensenrechten, de rechtstaat en onze Europese waarden. Geen geld naar regio’s die de Europese waarden met voeten treden.