Transport en mobiliteit in Europa

Transport en mobiliteit in Europa

Transport in de Europese Unie is een enorme uitdaging. De transportsector is verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de hele Europese CO2-uitstoot.

Met de Europese ambitie van klimaatneutraliteit in gedachte, is het hoog tijd voor een duurzame revolutie in de transportsector. Vervoer is nog grotendeels afhankelijk van vervuilende brandstof, wat voor het milieu en de economie onhoudbaar is. Dit gaan wij oplossen.

Goedkope treinkaartjes

De trein geldt als schoon vervoer. Steeds meer reisorganisators en luchtvaartmaatschappijen zien in dat de trein een volwaardig alternatief is voor vluchten op korte afstand. Toch neemt de internationale reiziger nog graag het veelal goedkopere vliegtuig. Dat moet anders.

We moeten zorgen voor goedkopere treinkaartjes, zowel binnen als buiten Nederland. Meer en betere internationale connecties, en meer nachttreinen tussen grote Europese steden. En we moeten dringend korte metten maken met het huidige ticketdoolhof door één uniform ticketsysteem in te voeren voor treinreizen door Europa.

Elektrisch rijden

Elektrisch rijden is beter voor het klimaat en voor schone lucht, maar ook beter voor je portemonnee omdat de totale kosten van eigenaarschap lager zijn bij een elektrische auto in vergelijking met een reguliere auto.

Net als bij zonnepanelen, moet je wel het geld hebben om deze investering te doen. Daarom zorgen wij ervoor dat de tweedehandsmarkt goed en snel op gang komt.

Duurzame schepen

Wist jij dat 90% van de spullen Europa binnenkomen via onze havens? En dat 99% van de brandstoffen die deze schepen voortstuwen fossiel zijn? Hoog tijd dus om afspraken te maken over hoe we ook deze vervuiling gaan aanpakken.

Pakjes blijven bestellen én een gezond klimaat, dat kan. Maar dan moeten we de scheepvaartsector wel verduurzamen. In het Europees Parlement werken we hard aan wetgeving om schepen duurzaam te maken.

Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden

Ook de werkomstandigheden in de transportsector zijn verre van optimaal. Professionele chauffeurs moeten in de EU kunnen rekenen op eerlijke salarissen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

Daarom zetten wij ons in voor een sociale en duurzame transportsector in de Europese Unie. Voor fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en verduurzaming. Op de weg, op het spoor, op zee en in de lucht.

 

“We moeten zorgen voor goedkopere treinkaartjes, betere connecties en korte metten maken met het huidige ticketdoolhof.”

Vera Tax

 

Onze standpunten

Op de weg

 • Meer en betere laadinfrastructuur voor elektrische auto’s.
 • De normale weekendrust moeten vrachtwagenchauffeurs thuis of in een behoorlijk hotel kunnen doorbrengen. Tijden achtereen in de cabine van een vrachtwagen slapen verbieden we.
 • Meer, betere en veilige parkeerplekken voor vrachtwagens met gendervriendelijk sanitair en goede verlichting op elke parkeerplaats.
 • Betere handhaving van rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs door nieuwe technologieën, zoals de slimme tachograaf.
 • Ook lichtere vrachtwagens moeten uitgerust worden met een slimme tachograaf. Zo kunnen bedrijven niet langer de regels ontduiken door grotere vrachtwagens te vervangen door kleinere.
 • Verplichte airco in alle vrachtwagens die in de EU rondrijden. Die helpt bij extreme temperaturen in de zomer en de winter. Chauffeurs zullen minder vermoeid de weg op gaan en dat draagt bij aan de verkeersveiligheid van ons allemaal.
 • Stevig optreden tegen transportbedrijven die buiten de Europese Unie brievenbusfirma’s oprichten om de Europese regels aan hun laars te kunnen lappen.

Op het het spoor

 • Meer investeringen in duurzame en betaalbare treinverbindingen die Europese landen met elkaar verbinden. Met een bijzondere focus op meer, snelle internationale treinverbindingen als alternatief voor vervuilende korte vluchten.
 • Eén uniform gebruiksvriendelijk ticketsysteem om internationale treinen te boeken in heel Europa. We maken een einde aan het huidige ticketdoolhof.
 • Europese subsidies voor een uitgebreid Europees transportnetwerk dat alle grote Europese steden met elkaar verbindt in 2030.
 • Zodra er betere internationale treinverbindingen zijn, moeten we meer korte vluchten schrappen.

Op zee

 • Strenge uitstootnormen voor grote schepen en cruiseschepen.
 • Naast CO2 en methaan stoten schepen ook zwavel- en stikstofoxiden uit die verantwoordelijk zijn voor lucht- en watervervuiling. Met directe gevolgen voor het zeeleven en de gezondheid van mensen. Ook hier zijn strenge normen nodig.
 • Meer onderzoek naar groene alternatieven voor vervuilende brandstoffen. Bijvoorbeeld groene waterstof en groene ammoniak.
 • De scheepvaartsector moet gaan betalen voor zijn CO2-uitstoot. De sector mag al jaren kosteloos uitstoten. Deze regeling moet gelden voor alle schepen die Europese havens aandoen.

In de lucht

 • De luchtvaartsector moet ook gaan betalen voor zijn uitstoot. De sector krijgt al jaren kosteloze toewijzing van emissierechten. Deze uitzondering moet stoppen.
 • Maak een einde aan spookvluchten. Vliegmaatschappijen blijven ook bij minder klanten doorvliegen om hun plekken op luchthavens niet te verliezen. Dit leidt tot absurde toestanden, vliegtuigmaatschappijen vliegen soms met lege toestellen. 
 • Meer onderzoek naar elektrische alternatieven voor vervuilende kerosine.